Přijímáme objednávky na adventní věnce!

22.11.2014 14:14

Těšíte se na Vánoce? Nehoňte se a užijte si vánoční svátky jako kouzelný a pohodový čas se svojí rodinou. Určitě chcete mít svůj domov krásně vyzdobený tradičními vánočními dekoracemi. Nemáte-li čas na výrobu vlastního adventního věnce a nechcete-li ani kupovat laciné kýče, využijte služeb Pohádkových dárků. Napište nám  svoji představu a objednejte si krásný adventní věnec už teď.

Cena adventního věnce: od 290 Kč (podle použitého materiálu)
Svíčky jsou opatřené kovovými bezpečnostními podložkami. (Nezapomeňte, že věnec se zapálenými svíčkami nesmíte nechat ani na okamžik bez dozoru! Přeci jen pracujete s otevřeným ohněm.)

Pochází z dob kouzel
Věnce ze stálezelených rostlin – z jehličnanů, a rozsvícené svíčky symbolicky používali už staří pohané. V zimě si čerstvými voňavými větvičkami stromů zdobili své příbytky, aby tak k sobě přilákali hodné duchy lesa. Věřili totiž, že stromy, které v zimě neopadávají, jsou kouzelné a jsou důkazem, že po zimním chladném a tmavém období se opět Země probudí k životu. Dobří duchové, bludičky, víly a skřítkové dokázali ochránit dům a zaručit bohatou úrodu v příštím roce. Věnce a zapálené svíčky v oknech jim měly ukázat správnou cestu a zelené chvojí pro ně mělo být pohodlným útočištěm.

Důležitý je u adventního věnce symbol kruhu: Nemá počátek ani konec, představuje tak věčnost a koloběh života. Světlo svíček zase připomíná životadárné slunce, které v prosinci slábne, ale nakonec se vždy znovu vydává na svoji nekonečnou pouť.

Odpočítávání Ježíška
Přibližně v 16. století tyto prastaré zvyky převzalo křesťanství a dnes je adventní věnec věřícími pokládán za nezbytný symbol vánočních svátků. Slouží k odpočítávání čtyř týdnů adventu, předcházejících Štědrému dni. Obvykle má čtyři svíčky, které se postupně zapalují každou adventní neděli.

Počet svíček a jejich barvy se mohou podle zvyklostí jednotlivých církví lišit. Původně se adventní věnce zavěšovaly na stuhách ke stropu, později se pokládaly na svátečně prostřený stůl. 

Ať už se vám líbí zvyk z dávných dob zvát do svých domovů na pomoc a k ochraně dobré přátelské bytosti, nebo si zapalováním svící připomínat blízké narození Krista, bude adventní věnec určitě dotvářet kouzelnou atmosféru Vánoc u vás doma. Třeba jej můžete mít jen jako krásnou dekoraci na stole, kolem něhož se každý den celá rozlítaná rodina sejde aspoň na večeři. Děti budou fascinovány každým zapalováním svíček a společně se budete těšit na Ježíška. 

Zpět